Du är allt du inte oroar dig för

Energi och materia kan ha vilken form som helst och allt detta uppstår ur det omanifesterade. Allt som existerar är det omanifesterade som tar sitt uttryck i en oändlig kombination av former. Det finns ett medvetande som låter allting finnas och du är samma medvetande.

Detta medvetande är den kraft som förvandlar is till vatten och vatten till ånga, tystnaden som finns mellan varje ord och ögonblicket när natt blir till dag. Universum är och förblir möjligheternas sal där allt kan vara oavsett om det är gott eller ont. Det är en vacker dans av atomer som rör sig i ett harmoniskt samspel och just nu verkar det ha format sig till en mänsklig skapelse som ser ut att skriva något av betydelse.

Människan är den enda varelsen vi vet som kan observera sitt eget medvetande och för att det här skall bli begripligt skapas det i kroppen och sinnet en person som separerar sig själv från all annan materia. Personen värderar annan materia efter vad den tycker om eller inte tycker om, rätt eller fel, bra eller dåligt. Det skapas en känsla av “Jag finns här och du/det finns där” när det egentligen är samma sak. Separationen känner på sig att något inte står rätt till för den letar alltid efter något och den gör det i en dröm som kallas för dåtid och framtid. Men vad är det den letar efter?

Allt som finns är mitt framför ögonen på oss hela tiden. Skulle separationen se denna sanning skulle den förstå att dess syfte inte är till någon nytta och det skulle vara ett direkt hot mot personens existens. Personen har en historia och en känsla av att det finns en början och ett slut. Egot vet att när kroppen dör kommer också “jag” att försvinna. Personen är hopplös då den letar efter ett tillstånd där den kan känna sig hel och tillfredsställd. Religion, språk och böcker är bara verktyg för att peka mot det som är sant men eftersom det inte går att förklara är det lätt att misstolka. Personen försöker komprimera detta mirakel och göra det begripligt för att sedan fortsätta sitt sökande.

Det finns ingenting att göra, det här leder ingenstans och det finns ingen person som kan bli lycklig. Det finns bara lycka. Allting finns oavsett om din kropp dör eller inte för ditt sanna jag är också en del av den processen. Ditt högre Själv har ingen form, saknar tankar och är bortom allt det vi vet och inte vet. Det är en stillhet som innehåller all förändring och vibration. Ur tystnaden kommer alla andra ljud och du är tystnaden. Just nu finns det bara kärlek och just nu kommer alltid att finnas tillgängligt. Kan vi luckra upp illusionen om framtid och dåtid kan vi ägna oss åt att vara detta skådespel av oändliga möjligheter.

För att göra det lite mer förståeligt… Det är ingen idé att ta sig själv på för stort allvar oavsett hur man mår eller vad man gör 🙂

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *