' Varför man aldrig skall kritisera – Living Truth

Varför man aldrig skall kritisera

Vi har alla kritiserat någon eller något, det är ju så enkelt. Många gånger är det enklare att slänga ur sig missnöje än att vara medveten om sin andning. Vem som helst kan kritisera vad som helst baserat på sina egna negativa känslor. Därför skall vi göra tvärtom!

Redan från barnsben fick vi lära oss känslan av att bli kritiserade och många gånger leder det till att man aktar sig. Kritik bidrar till rädsla för att göra fel och detta följer sedan med oss genom livet om vi inte tar tag i det. De flesta gånger man får ta emot kritik handlar det inte om att man gjort något regelrätt fel, utan det är oftast hur man är som person. Man får höra att vissa känslor eller personlighetsdrag är olämpliga och att man kanske skall tänka på hur man är. Detta är givetvis helt baserat på känslorna hos den som kritiserar och har ingenting med dig att göra. Kritik bidrar till en ovilja att göra något bättre och det är inte vad vi behöver i en relation eller i arbetslivet. Det finns två saker som får människor att göra bra ifrån sig: att de verkligen vill göra något eller känslan av att känna sig behövd. Det betyder att kritik aldrig leder till förbättring eftersom människor har en tendens att vilja försvara sig. ”Den som kritiserar mig är dum och förstår ingenting”, kritik leder till kritik.

Det bästa som kan hända egot är känslan av att ha rätt. Om vi vill kan vi låta kritiken fortsätta i all evighet men det är viktigt att veta att det aldrig kommer leda till önskade resultat. De flesta, förhoppningsvis, vet också hur bra det känns när man får beröm för sin person eller något man gjort. Jag minns beröm från flera år tillbaka även om personen som sa det troligtvis glömde bort det i samma stund. Den som ger beröm, kan utan att veta det, förändra en annan människas liv och det kostar ingenting. Vetskapen av detta skapar en känsla av att man har gjort skillnad för någon annan och vi älskar att kunna bidra med något bra! Vill man själv må bra och känna att man gör skillnad är det en bra idé att lova sig själv att aldrig mer kritisera. Lyft fram det som är bra eller håll dina ord för dig själv.

Människor gör fel hela tiden och det finns alltid en förklaring till varför. Människor gör fel när de tror att de gör rätt. Människor ändrar inte på sig när de får höra att de gjort fel, människor ändrar på sig när de har en positiv vilja att göra något bra. Berätta för andra när de gör något bra, det ökar deras vilja till att bli ännu bättre. När du ser något bra i andra så säg det!

Du ser världen som du ser dig själv och därför är det en bra övning att ge beröm till andra. Det kommer alltid tillbaka till dig.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × fyra =