' Vakna! – Living Truth

Vakna!

Det är inte du som har valt dina vanor, det är inte du som har skapat stressen inom dig. Det hela är en plan av omedvetenhet som önskar sätta munkavel på dig och på samma gång få dig att aldrig undersöka vem du egentligen är.

För att detta skall gå fram så skall jag försöka vara så tydlig som möjligt.

Har du något av dessa återkommande symptom?
Trött
Sliten
Rastlöshet
Negativitet
Ångest
Oro
Irriterad
Sur
Grinig
Förutbestämda åsikter
Dömer andra
Dömer omständigheter
Tycker att saker är orättvist
Jämför andra eller dig själv på något vis

Om detta känns igen så förstå att det är inte du som valt detta. Det är inte dina åsikter och det är inte ditt liv som du har. Vakna betyder att du vaknar upp till vem du är på riktigt och inser din fulla kraft. Inte för att du skall göra något särskilt med denna kraft utan snarare inse att den du är har redan allt för att vara ständigt lycklig.

Ovan symptom är inte normala. En människa i sitt rätta element utstrålar potential och klarhet! Inte en sömnig och likblek robot. Detta omedvetna samhälle har placerat dig i en box där du nöjer dig med att vara OK så länge du slipper problem men denna passivitet tar bort din riktiga frihet och gör dig till en modern slav.

Har du tänkt på en sak?
De som har turen att bo i Sverige behöver inte göra någonting för att överleva. Oavsett om vi har lite ekonomiska problem så går det aldrig så långt att vi behöver svälta. När samhällen utvecklas till den grad att överlevnad inte längre är ett problem så blir vi fördummade och vi arbetar åt ett system som aldrig blir tillfredsställt.

I vår tid, just nu, pågår ett världsomfattande medvetandeskifte. Vi går från blindhet till att se klart och dessa vibbar ekar överallt på jorden.

Ta tillbaka din makt! Se till att slå dig fri från det som bidrar till inaktivitet och fördumning. Vi har fått allt serverat av tidigare generationer men på köpet förvandlas vi till tama individer som saknar förmågan att leva och tänka själva. Börja arbeta för dig själv och tillsammans med likasinnade för att skapa livet du önskar att leva.

Har du tänkt på att du inte valde att arbeta med det du gör?
Det var en slump! Du blev influerad av något som jag inte blev influerad av och på så sätt hamnade du där. Hur många av dina kollegor drömde som barn att arbeta med det de gör idag? Har du inte på egen hand valt hur ditt liv skall se ut så är du fast i ett system som försöker hålla dig kvar till varje pris. Den som ökar sitt medvetande förstår att riktig frihet är frihet utan begränsningar. Att vakna innebär att du kan ställa dig utanför och leva ditt liv på dina villkor. Att vakna innebär att rädslan för att leva som du önskar försvinner.

Vakna och förstå att vi blev lärda fel saker på grund av omedvetna intentioner. De som styr över våra samhällen och vår värld ser människor som en enhet som går att styra och placera likt en flock med får. Men här och nu mellan oss vilar en potential som kan sprida kärlek och lycka till alla i vår omgivning. Vi kan informera varandra om att börja prioritera det vi verkligen vill ha. Vi kan upplysa varandra om att respekt och kärlek mellan individer är möjligt om vi slutar lyssna på vår kultur, våra politiker och mainstream media. En fri människa har friskhet, krispighet och en vakenhet som spontant vägleder genom alla situationer, en säkerhet och intern frihet som talar om för omgivningen att det finns inget att vara rädd för om vi väljer att gå genom livet med ett utsträckt hjärta.

Vakna! Du kanske inte vet vem du är men visst vet du att du förtjänar det bästa. Visst förstår du att meningen är att leva i harmoni och lycka just nu! Du kommer att möta motstånd och känslor som försöker ta dig bort från att vakna men om du väljer Sanning så kommer himlen att öppna sig. Sanning är inte alltid det som ger mest njutning men det är det enda som kan slå dig fri från sinnets grepp och vår omedvetna värld.

Ta chansen när du ser detta, informationen är tillgänglig! Föreställ dig om du levde för 1000 år sedan i Uddevalla – hur skulle du bära dig åt för att ta del av informationen som finns här? Du har allt du behöver för att bli fri och leva i kärlek.

Jag älskar din lycka
Låt oss ha mod att möta det svåra. Ta första steget och du är redan fri.

 

Läs: Praktisera medvetande för att bli fri

Meditation: 20 minuter om dagen förändrar livet

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 5 =