' Vad innebär ett uppvaknande? – Living Truth

Vad innebär ett uppvaknande?

Det finns olika nivåer och det finns olika stadier i ett uppvaknande. När jag kollar runt på nätet ser jag ibland att uppvaknande för många innebär att vakna upp till hur bankerna kontrollerar världen eller hur korrupt politiken är. Men när jag pratar om uppvaknande pratar jag alltid om uppvaknandet som är slutet på lidande.

Vi föds in i lidandet
Allt liv är lidande och den sanningen kunde Buddha konstatera för drygt 2500 år sedan. Bara genom att födas är vi dömda till att uppleva lidande och död. Vår biologi är fullt medveten om detta vilket också gör att vi söker efter njutning och undviker lidande så gott vi kan. Detta är helt naturligt och hälsosamt! Alla vill ju samma sak: att vara lyckliga. Men att ta bort bankerna eller att krossa orättvisor kommer inte ta bort lidande!

Jakten på lycka är grunden till lidande
I vårat försök att bli lyckliga använder vi oss av två tillvägagångssätt. Antingen jagar vi njutning eller så försöker vi ta bort det som gör ont. Är jakten igång finns det inga regler för vad som är njutning eller vad som är lidande – det är helt upp till varje individ att avgöra. Men oavsett vilken väg vi väljer kommer vi alltid sluta upp i lidande. Tillsammans med vår uppväxt och vår personliga preferens har vi alla våra idéer om vad som inbringar lycka och hur vi kommer dit. Somliga tror att lyckan uppnås genom att ta bort det onda och andra tror att den kommer genom nöjen eller framgång. Inget av detta är vägen till lyckan och inget av detta kommer inbringa djup fred i dig själv. Vägen till ett uppvaknande och ett permanent slut på lidande kan inte komma genom att manipulera världen till din fördel. Den kommer inte heller genom att vänta på bättre tider eller tillfällen.

Så hur skall jag göra?
Nu kommer vi till hela poängen. När du frågar ”Vad skall jag göra?” så antyder du att du kan göra något för att hitta lyckan.

Ett riktigt uppvaknande sker när jakten på lyckan upphör. Den upphör inte för att du bestämmer att den skall upphöra utan den upphör gradvis ju mer medveten du blir om viljan att vara lycklig. Viljan att vara lycklig skapar ett momentum som letar efter lycka i form av nöjen eller lindring av smärta. Detta letandet skymmer din sikt från faktumet att du redan är lycklig.

När idéer om vem du är upphör, upphör också jakten på lycka. Detta är vad som menas med ignorans – att helt enkelt inte veta vad man är. Om du var 100% säker på vem du var så kan inga omständigheter få dig att glömma bort. Att veta vem man är till 100% innebär frihet från utgång. Lidandet sker på grund av att vi har en bild om hur världen borde vara och den matchar sällan verkligheten eller våra önskemål.
Om du vet vem du är slutar du söka efter trygghet och fred utifrån och du kan vila i dig själv utan att vara en del av världen. Detta är den största lyckan för en människa: att kunna sitta still där man är, med öppna eller stängda ögon och inte vara något särskilt. Detta är fred som också är ett annat namn för riktig lycka och frihet.

Slutet på lidande
Ett uppvaknande är slutet på personligt lidande. När idén om vem du är faller bort, när viljan om att hitta lyckan faller bort och när tron på att du är den som gör saker faller bort så är ett uppvaknande det som är kvar. Slutet på lidande innebär inte ständigt lyckorus. Slutet på lidande innebär att lidande inte längre ses som personligt lidande. Lidande finns men det påverkar inte den du är. Njutning finns men det påverkar inte heller vem du är. Du är orörd av allt som händer i världen och av alla omständigheter. Personligheten lever kvar men du tar inte lidande som ett hot mot din existens.

Vår kärna är fred i sin renaste form men våra idéer om lycka stoppar oss från att se och leva utifrån denna fred. På ett sätt är allt redan förutbestämt då aktion leder till reaktion likt ett biljardbord fullt med biljardkulor. Så fort du träffar den vita bollen är utgången redan förutbestämd i enlighet med naturens fysiska lagar. Utgången är redan klar men vi behöver vänta tills alla kulor stannat innan vi ser resultatet. För att vidga perspektiven kan vi applicera detta på Big Bang. Utgången är redan förutbestämd i enlighet med fysiska lagar, aktion och reaktion, det är bara personliga föreställningar om hur världen borde vara som gör att vi lider.

Början på ett liv i frihet och harmoni
Se på hur naturen har sin gång, vidga perspektiven, kontemplera, meditera och överge dig själv till ditt inre så kommer ignoransen sakta men säkert att lösas upp. Överge dig själv till naturens gång. Sikta på att bli fri från allt lidande istället för att sikta mot att bli lycklig. Fred som övergår till permanent lycka kan endast ske när vi släpper våra personliga preferenser om hur allt borde vara. När vi kan stanna upp och låta livet expandera likt en gigantisk blomma kan vi finna djup ro i att vara. Allt du påstår dig att vara måste överges för att kunna överskrida personligt lidande.

Släpp historien om livet och förenas med Liv.

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 + tjugo =