' Upplev helheten – Living Truth

Upplev helheten

Har du någon gång testat att inte uppleva det du upplever? Om du just nu observerar ljuden eller synliga objekt runtomkring dig, kan du då välja att inte uppleva vissa bitar? Kan du välja att plocka bort halva informationen från ditt synfält eller utesluta oljud men tillåta fågelkvitter? Det tar inte lång tid innan du förstår att det omöjligt går att utesluta något från din direkta upplevelse.

Öppna dig
Jag menar inte att du skall öppna dig för allas olikheter och inte heller att du skall bli en mer öppen person för att kunna acceptera mera. Det här har endast med din direkta erfarenhet att göra, just nu i den här stunden. Öppna dina sinnen, ta in alla ljud som finns omkring dig, lyssna på vakuumet som finns i rummet du befinner dig och lyssna samtidigt på vakuumet som finns utanför rummet du befinner dig i.

Notera att alla ljud som nu uppstår härstammar från detta tidlösa tomrum. Om du tillåter, märker du också att detta tomrum penetrerar hela din mänskliga kropp och ditt hjärta. Detta utrymme, utan väggar och tak, är alltid närvarande.

Vad är det som upplever?
Om du har noterat detta mystiska vakuum märker du att alla ljud inte bara hörs utanför dig utan även inom dig. När du tillåter att uppleva stunden som den är blir det också intressant att fråga vem eller vad är det som upplever allt. Ingenting upplever allt det som sker. När du på egen hand gör denna upptäckt har det potentialen att förändra ditt liv på alla tänkbara och otänkbara sätt.

Om ingenting upplever allt som händer i denna stund, vem är då jag? När du vilar i öppenhet och tillåtelse är det tydligt att ”Jag”, just nu, saknar betydelse för att den här stunden skall vara som den är.

Du är havet
När du utforskar din sanna natur, bortom ett hjälplöst Jag, blir det klart för oss att vi är så mycket mer än vad vi trodde att vi var. Det hela är ett gigantiskt missförstånd och kan jämföras med att en våg kallar sig för en individ när han i själva verket är hela havet. Du är inte en mänsklig skapelse, du är tomrummet som låter alla skapelser ta sin form. Misstaget du gjorde var att identifiera dig med en kropp och ett sinne.

Lita på hela din upplevelse
När vi tror på att vi är någon speciell person så kommer vi också att föredra vissa stunder bättre än andra. När lilla Jag har preferenser så kommer Jag också försöka kontrollera stunden genom att lägga till eller ta bort saker ur min direkta upplevelse. Om det jag upplever inte är tillräckligt bra så önskar jag att uppleva något annat. Om min upplevelse just nu är alldeles underbar önskar jag att uppleva den igen när den tagit slut. Jakten på upplevelser styr allt vi gör så länge ett Jag sitter på tronen och får bestämma.

Lita på din direkta upplevelse, den är perfekt som den är. Låt allt som händer ske utan att välja och vraka bland upplevelser. Allt du någonsin letat efter är att få känna dig hel och endast när du tar in helheten uppstår stillheten. Det du upplever är det du upplever. Endast genom att acceptera det du upplever tillåter du också stunden att ändra på sig av sig själv. Du behöver inte göra någonting för att ändra på det som är.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × fyra =