Du kan ändra på samhället!

Varför ifrågasätter vi oss inte själva istället för alla andra? Samhället ser ut som det gör för det har vi lärt oss tack vare tidigare generationer. Visserlige...