' Ta uppvaknande på allvar – Living Truth

Ta uppvaknande på allvar

När vi upptäcker att vi inte är kroppen, tankarna eller våra idéer utan istället den bakomliggande närvaron så har vi upptäckt något fundamentalt i livet, något som för resten av våra dagar kommer lysa som den viktigaste vändpunkten.

Människan och överlevnad
Som mänsklig och limiterad organism kommer livet ständigt att leverera en stor variation av upplevelser som antingen kan uppfattas som njutning och rogivande upplevelser till obehag och smärta som vi önskar att vi kunde hoppa över. Livet som ett dammkorn i ett ändlöst universum är en kamp för att navigera och instinkten till överlevnad är djupt programmerad och den påminner oss ständigt om att inte tappa fokus. Precis allt i din omgivning har förmågan att antingen äta upp dig eller förgöra dig och du måste slåss för att ta din plats så att du själv inte faller offer för naturens grymhet.
Nu var det flera tusen år sedan som människan i samlad trupp besegrade hennes närmsta faror och satte sig själv som härskare och förbjöd att aldrig mer falla offer för andra arters hot. Men vi vet alla att människans största hot var aldrig andra arter eller naturens mäktiga krafter utan det är hon själv som för alltid kommer att vara den med förmågan att förgöra eller ta henne till gudomliga höjder. Hennes problem som fortfarande vilar i oss är begär och rädslor.

Hon har ännu inte sett att det är hon som är världen.

Det finns tid till att reflektera
Under alla tider som människan har slagits för överlevnad eller jagat nöjen så har det funnits några individer som ägnade sin tid åt att försöka lista ut vad som är vad. Evolutionen har sin gång och när alla basbehov var uppfyllda så fanns det tid över till att göra något annat. Det fanns tid till att sitta i stillhet och uppleva sig själv som man är utan att försöka lägga till eller ta bort något och kanske till och med upptäcka något nytt.

Dagen kom då en prins i Indien lämnade palatset, redo att offra sitt liv för att gå till botten med vad det hela egentligen handlar om. Denna prins var inte som alla andra prinsar och inte heller som andra människor – han hade en orubblig övertygelse om att finna sanningen med hela livets existens. Som vi alla vet lyckades Guatama och det är tack vare honom som vi återigen får upp ögonen för vad han försökte dela med sig av till sin omgivning. Han var inte den första varelsen som fick insyn i existensens verklighet men han var en av de som gjorde det tillgängligt för den stora massan.

Perfektionen inom oss
Kroppen kommer alltid att vara bunden till omständigheter men det finns något som för alltid befinner sig i balans, harmoni och lycka. Universum och allt som bekommer härstammar från källan av oändlig potential. Innan något manifesteras måste det först finnas en möjlighet och denna möjlighet är i varje ögonblick tillgänglig för dig att upptäcka. Som jag skrev i inledningen så är din djupaste essens något annat än kroppen och tankarna. Här och nu är du medveten om kroppen och du är medveten om tankarna men eftersom du är medveten om dessa, kan vi verkligen säga att det är du? Om vi utforskar oss själva på detta sättet så kommer det bli klart att jag måste vara den som är medveten om dessa objekt. Kan vi komma så långt så kan vi också vila som detta vittne, ett vittne till allt som händer och pågår, ett vittne som ständigt vilar i bakgrunden.

Vår mänskliga aspekt är imperfekt, obekväm och ofta så lämnar den mycket över att önska något annat. Men vittnet till allt detta är perfektion, det är alltid där och det ändrar sig aldrig. Om du letar efter något du kan lita på och som alltid finns med dig så förstå att du behöver inte leta längre än att falla tillbaka in i din egen och ändlösa natur. Friheten och lyckan är med oss alla dygnets timmar och den påverkas inte av något som går att finna i världen. När vi upptäcker att öppenheten inom oss är vår riktiga essens så förvandlas den mänskliga aspekten till ett fordon för att manifestera kärlek till världen. När portarna öppnas kan ljuset lysa fritt från sin källa och Guds ansikte kan ses i alla ting, det är inte längre en fråga om liv och död utan om att Liv är ett mirakel som vi delar och tillsammans skapar.

Uppvaknande är inte bara till för dig
Alla mästare som funnits innan oss, alla som ansträngt sig för att finna sanningen och den riktiga meningen med livet, det är tack vare de som vi nu kan sprida kärleken vidare. Det är de som har inspirerat oss till att själva bli en manifestation av kärlek för att skapa en bättre värld för sig själva och andra. För att dessa individer skiner med hopp, medkänsla och respekt för allt levande. Det är vi som får ta stafettpinnen, förvandla den till en levande sanning och sedan skjutsa den vidare till omgivningen och kommande generationer. Vi har alla förmågan att upptäcka det inom oss som inbringar fred till vår varelse, motiverar och inspirerar andra att ägna sig åt det som vi helst av allt vill ägna oss åt: kärlek, lycka och kreativt skapande.

Tiden du ägnar dig själv kommer att ge resultat i detta liv och alla liv som kommer därefter. Hur du gör detta är upp till dig men ett praktiskt koncept är att få slut på allt lidande som finns inuti dig. För vem tar hand om smärtan när du väljer att springa iväg från den? Låt oss ha mod, hopp och tro att vägen till frihet är den sanna vägen till lycka. Jag tror att de flesta börjar förstå att den långvariga lyckan inte går att finna i temporära objekt även om det tillfälligt dämpar obehaget vi upplever, det är nämligen detta obehag vi vill bli av med när vi drömmer om en bättre framtid.

Glöm bort framtiden och upptäck evigheten som finns tillgänglig nu.

Gilla min Facebook-sida för uppdateringar om fler inlägg. Där kan du också skriva ett PM.

Läs också: Självutfrågning – teknik för att upptäcka din riktiga natur

Be happy!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 − 13 =