' Självutfrågning: ta reda på vad du egentligen är – Living Truth

Självutfrågning: ta reda på vad du egentligen är

I ett annat inlägg skrev jag om att ta uppvaknande på allvar vilket kan transformera individen till ett fordon för kärlek och förståelse. Vägen till att sätta rötter i livet ser olika ut för olika människor men nästan alltid så är tekniker inblandat.

Läs: Ta uppvaknande på allvar

Varför använda tekniker?
Om vi inte använder tekniker så är det stor risk att vi aldrig snubblar över vår perfektion som varelse. Låt inte detta förknippas med våra mänskliga sidor som är skapta för ständig utveckling vilket också gör det omöjligt att uppnå perfektion på ett ytligt plan. Men om vi däremot kommer åt källan från där vi härstammar kan vi finna en annan typ av perfektion som alltid befinner sig i stabil harmoni och fred. Denna aspekt av vår varelse är fundamental för att bli fri från lidande och göra sig av med idén om att omständigheter eller materiella ting är orsaken till vår lycka. Denna insikt innebär också att omständigheter som anses vara negativa kan heller inte påverka vår fred inombords. Lycka för människan visar sig vara ett rofyllt sinne och inte externa upplevelser som vi tidigare trodde och förväntade oss.

Tekniker av alla dess slag syftar till att upptäcka perfektionen som redan är ett faktum och dem avser att vända sinnets vanemönster till att blicka inåt istället för utåt. Ibland krävs det mycket ansträngning, ibland lite och ibland en medelväg men jag tror att de flesta behöver göra någon form av praktik för att sinnet skall börja vändas inåt.

Många gånger är mycket och långvarigt lidande en väg till att blicka inåt men man behöver inte alltid ha den ryggsäcken för att upptäcka det som redan är här.

Om vi aldrig intresserar oss för livets mysterium så kommer vi fortsätta leva med ögonen stängda och samtidigt ignoranta för vårat egna lidande. Den som inte vet har inte ont men så fort frågan är ställd om vad livet egentligen handlar om så är det svårt att finna riktig och fullkomlig avslappning i det dagliga livet. Känslan av att något fattas är närvarande och ju mer förankrad man blir desto tydligare ser man att det här är jobbet är det viktigaste vi kan göra. Vägen till upplysning slår oss fria från allt mentalt lidande och på samma gång upphör vi med att föra lidandet vidare och kan istället börja sprida kärlek och harmoni till vår omgivning.

Självutfrågning
Denna teknik syftar till att upptäcka för sig själv att man inte är en kropp eller ett sinne. Om denna teknik används med egen direkt upplevelse kommer det till slut att visa sig att vi i själva verket är rent medvetande som är orört av allt som pågår i världen och universum. Det är enkelt att vara medveten om någonting men till en början är det inte lika självklart att vi är medvetande och ingenting annat. Vi är medvetande utan att för den sakens skull vara medveten om något specifikt och det är just där vi kan vila i vår eviga existens. Detta är en avancerad teknik för att upptäcka vår sanna natur och en tidigare praktik av meditation underlättar mycket! Dock inte nödvändigt.

Låt oss börja.

Steg 1
Stäng av mobiler, radioapparater och se till att ha en lugn och stillsam miljö och glöm bort alla planer för dagen, detta är en tid för utforskande och självupptäckt.
Sitt bekvämt på golvet, en stol eller i en soffa och se till att du kan hålla denna position utan att röra dig. Slut ögonen, ta några djupa andetag och notera att du är vid medvetande.

Steg 2
Var nyfiken på att ta reda på vem du egentligen är. Börja ställ dig frågan ”Vem är jag?”. Som du snart märker kommer sinnet att ge dig alla tänkbara svar och koncept om vem du är. Exempelvis kan svar vara att du är ditt namn, att du är en levande varelse, din kropp, hjärna eller något helt annat. Nu kommer poängen. Alla svar du får är ett felaktigt svar. Vi försöker inte finna ett rätt svar utan genom att ställa dessa frågor kan sinnet stanna upp och vi kan se vad som finns bakom. Vi letar inte efter ”Jag är…” vi letar endast efter ”Jag”.

När du har ett svar så lokalisera var känslan ”Jag” finns. Antingen är det en känsla i huvudet eller i bröstet. Börja fokusera på denna känsla av ”Jag” och stanna där, vaken och alert. Fortsätt fokusera på känslan ”Jag” och se om detta faktiskt är du. Kom ihåg att ingenting du är medveten om, kan vara du.

Notera om det finns något som observerar denna känsla av ”Jag”.

Förr eller senare kommer kroppen att sjunka djupare i avslappning och sinnet tystas ner. Därefter är det bara att stanna i denna vakenhet under så lång tid som möjligt och tillslut blir det ett faktum att den du är, är tystnaden själv.

Stanna kvar i denna tystnad, utan förväntningar på att uppleva något mystiskt eller extremt. Din natur är mycket simpel, enkel och närmare än intim. Alla försök till att uppleva alternativa eller extraordinära tillstånd av medvetande är en distraktion. Ditt naturliga tillstånd är ingenting som kommer eller går: det är ständigt närvarande.

Din egen upplevelse
Denna praktik måste du själv göra och du måste själv med ditt eget seende, se vad som är sant i din direkta upplevelse. Det kan ta timmar, månader och kanske år innan det blir solklart vad som är du och vad som är tanken på du. Intellektuellt så vet du redan svaret men din egna erfarenhet är det som gör att självupptäckten blir ett faktum. Det är inte vi som personer som kommer upptäcka oss själva utan när tiden är redo kommer medvetandet att göra sig till känna. Det ligger utanför vår kontroll och allt vi kan göra är att stanna i stillhet för att välkomna stillheten.

Ditt naturliga tillstånd är alltid närvarande och vaket, allt handlar om hur djupt vi kan luta oss in i detta varande och hur medvetna vi kan vara om det som alltid befinner sig i stillhet. Ord som stillhet, vakuum, rymd, närvaro är bara ord som pekar mot det som redan finns inom dig. Vi kan inte nämna det med ord, då alla ord uppstår ur varandet.

En av många praktiker
Det här är en metod som syftar till att penetrera illusionen om att vara en separat individ från resten men det är inte den enda tekniken som finns. Meditation rekommenderar jag starkt och även maten vi stoppar i oss. När allt kommer omkring handlar det om vilken livsstil vi väljer att ha, om vi väljer att leva medvetet i harmoni, kärlek och förståelse. Att se vår natur är bara det första steget till en livslång process för att ta fram mer autenticitet och öppenhet till våra liv.


Ramana Maharshi

Denna teknik kommer från en Indisk herre vid namn Ramana Maharshi. En dag vid 16 års ålder fick han en intensiv känsla att han var på väg att dö men istället för att fly från denna känsla ville han ha ett svar på direkten. Han lade sig på ner golvet likt en död kropp och sade till sig själv. ”Nu är min kropp död. Men vem är jag?” Som en blixt från klar himmel blev det uppenbart att hans existens sträcker sig långt utanför och förbi kroppens ramar. Därefter spenderade han resten av sitt liv runt den heliga klippan Aranuchala i södra Indien och hans främsta lära var att sitta stilla i tystnad.

Läs också: Börja meditera – steg för steg

Lämna en kommentar! Gilla min Facebook-sida för fler uppdateringar och på knappen nedanför kan ni också dela med vänner.

Be happy!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × fyra =