' Sinnet avskyr alternativ – Living Truth

Sinnet avskyr alternativ

Det är bekvämt att inte behöva göra val och ca 95% av gångerna slipper vi också, det undermedvetna sköter det åt oss.

När vi inte känner oss hemma, exempelvis bland personer där det hålls ytliga samtalsämnen eller vid saker som är utanför vår bekvämlighetszon, är det enklast om någon annan avgör vad som skall ske. Många gånger önskar vi att andra förstod vad det är vi menar, det finns till och med de som blir upprörda när andra inte förstår. Om vi skalar bort våra lager av föreställningar, förväntningar och säkerhet så finner vi, längst in i vår kärna, att vi alla är sköra varelser. Vi vill inte göra val, det är enklare att vila i stillhet och låta allt vara. Tyvärr har vi blivit lärda att vi måste tänka i nästa steg hela tiden och det är oerhört ansträngande.

När vi inte vet blir sinnet oroligt och alla gånger kommer sinnet att göra ett val, bara för att ha något att förhålla sig till. Dessa val är inlärda och det sker automatiskt, oavsett vad det är. Om du inte vet svaret på något kommer du alltid hitta en förklaring eller motsätta dig frågan. Sinnet lever på att veta, sinnet lever på att ha svar och finns inget svar så hittar den på ett svar. Vi lever i en värld av dualism och där finns det alltid motsatser, bra eller dåligt, svart eller vitt. Det kan aldrig vara mitt emellan om du lyssnar på tankarna som flödar.

Dock kan du träna dig till att inte låsa fast dig vid ett svar som sinnet ger dig. Det finns inga rätt eller fel, det är ett påhitt och om vi lär oss detta blir det också den enda verkligheten. Om det fanns ett korrekt svar på allting så hade vi inte haft krig eller politik, det säger sig självt. Om alla höll med om hur det är så finns det inte längre något att diskutera. Det här kan bli din verklighet, du kan välja att inte välja. Du kan låta det vara som det är, du kan observera och när du gör det ser du att tankarna försvinner så fort du tar bort fokus från dem. Så länge vi låter sinnet bestämma kan vi aldrig undvika att göra fel. För det mesta anstränger vi oss inte för att göra rätt, vi anstränger oss för att inte göra fel. När vi fokuserar på att inte göra fel slutar vi utvecklas och i längden leder det till att vi förnekar oss själva.

Alla val och ställningstaganden kan aldrig bli 100% rätt. Om du gör rätt 50% av gångerna ligger du bra till i statistiken om att göra ”rätt”. Detta är också anledningen till att vi inte behöver tänka så mycket på vilka val vi gör, vi kan aldrig veta resultatet i förhand. Lyssna på hjärtat när du gör val och de gångerna hjärtat inte är med så kan du bara välja något slumpmässigt. Det spelar ingen roll vad du väljer om du saknar intention. Observera hur en kraft väljer åt dig och ju mer du övar desto mindre val behöver du göra. Rätt som det är flyter allt på utan att du behöver anstränga dig, det är som att sitta i passagerarsätet medans universum kör bilen. Med din intention önskar du var du vill åka men du kan aldrig bestämma när eller hur fordonet skall svänga. Förlita dig på att du kommer fram men hur det skall gå till ligger utanför din kontroll.

1 Comment

  1. Så bra inlägg. Tänkvärt. Ska genast börja öva på att observera hur mina val kommer till mej. Ser också fram emot inlägg om Vipassana 🙂

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − sex =