' Programmera hjärnan – Living Truth

Programmera hjärnan

brain

En dator styrs av ettor och nollor, vår hjärna styrs till stor del av värderingar och trossystem. Är reglerna väl uppsatta är de svåra att ändra på, men det är inte omöjligt.

Det sägs att 95% av allt vi gör baseras på vårat undermedvetna. Det sitter så djupt och inpräntat att vi kan gå ett helt liv utan att ägna en enda tanke åt hur det fungerar. I det undermedvetna finns alla våra vanor, värderingar, trossystem och även vår självbild. Dessa regler lär sig hjärnan tidigt i utvecklingen och framförallt från sin omgivning, föräldrar och samhället i stort. Man kan se det som mentala kartor. En vanlig karta kan bara visa ungefär var något ligger och det är med vår association som vi hittar rätt väg med hjälp av kartan. Tänk om kartan inte blivit uppdaterad på länge eller visar fel, då blir det genast mycket svårare att hitta.

Det samma gäller vårat undermedvetna. Den har regler som är uppsatta och så fort någonting dyker upp så jämför vi den yttre världen med våran egen karta. Vi tror att vår karta är den enda kartan som finns och vi försöker således passa in världen efter den kartan. Men kartor är bara fingervisningar och hjärnan är otroligt skicklig på att dra snabba slutsatser som skall matcha med våra egna mentala kartor.  Hjärnan kan inte sluta tänka, den är ständig på och kommer jämt fram till något som skall göra världen lite mer begriplig.

Problem kan uppstå när verkligheten ser annorlunda ut än vad våra kartor visar. Exempelvis så trodde man på riktigt förr i världen att jorden var platt och det var ingen som ifrågasatte detta ”fakta”. Det samma gäller Newtons gravitationslag som alla såg som en sanning tills Herr Einstein lade fram sin berömda relativitetsteori. Helt plötsligt fick vi ett så kallat paradigmskifte, vi fick ett helt nytt utgångsläge som vi baserat all framtida forskning på vad det gäller fysik i stort.

Tänk om den hjärnan du har och dess regler inte alls är vad du tror att det är? Det är ju trots allt den enda utgångspunkten en vanlig människa har och det finns inget annat att jämföra med så då får vi använda oss av det som finns. Observera att det undermedvetna styr alla våra beteenden och vanor. Det enda vi gör är att kommentera allt som pågår och på så sätt skapar vi oss en känsla av att vara i kontroll. När jag insåg detta brast jag ut i ett gapskratt! 😀

Vi har makten att välja! Antingen tror vi på vad hjärnan ger oss för information och tar den som fakta eller så inser vi att det finns oändligt många kartor och att just din karta behöver inte vara sanningen.

Tanken är det enda vi kan kontrollera. Vi kan med hjälp av tanken programmera det undermedvetna att bete sig på sätt som vi själva önskar och på så sätt bli fria från alla missförstånd och inre konflikter.

Låter inte det ganska behagligt?

 

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 + 13 =