' Perspektiv och en delad verklighet – Living Truth

Perspektiv och en delad verklighet

Genom perspektiv ser vi världen. Perspektiv är individens synfält och den färgar våra djupaste värderingar. Lär vi oss att se igenom perspektiv kan vi sluta blanda ihop världen med våra historier och föreställningar. Individer som går bortom perspektiv är dömda till att smälta ihop och finna enighet.

I detta inlägg berättar jag mer om perspektiv.

Din inre värld
Försök att se från mitt perspektiv. Din inre värld består av tankar, värderingar, känslor, uppfattningar och en tydlig röst som kommenterar nästan allt som händer. Denna inre värld kallar jag för yttre värld. Syftet med att kalla detta för yttre värld beror på att jag försöker peka mot källan varifrån dessa kommer.

Träd och skog är en manifestation likt tankar och känslor. När vi pratar om verklighet är det viktigt att utgå ifrån verkligheten vi alla kan enas om.

Verkligt för dig
Om du pratar politik så vet du att det finns många som inte håller med dig. Är du djupt insnöad i dina perspektiv fördömer du dessa personer för deras okunskap. Du ser, dina perspektiv avgör hur du ser världen och om världen är annorlunda än dina perspektiv ses det som ett hot mot den du är. Allt detta grundar sig i missuppfattningen om att du är en separat individ som behöver försvara dig själv. I verkligheten har dina perspektiv ingenting att göra med den du är. Verkligheten skiljer sig från person till person på grund av perspektiv och denna verkligheten är inte en verklighet för alla – det är en verklighet för individen. Det är en relativ verklighet.

Kan vi inte se igenom våra perspektiv kan vi inte förenas med verkligheten som vi alla delar.

Verkligt för alla
Om vi för en stund lämnar våra perspektiv och kliver fram i ljuset ser vi att verkligheten är här för allas beskådning. Men den gemensamma verkligheten kan bara upplevas här och nu. Det är en subtil övergång från att uppleva verkligheten som den är till att falla in i den relativa verkligheten med personliga åsikter om bra och dåligt eller hur världen borde vara.

Vi behöver inte fler människor som säger åt andra vad som är rätt eller fel. Vi behöver fler människor som ser och upplever den gemensamma verkligheten bortom relativitet. Vi kan inte enas om vi inte först enas om vad som är sant för alla. Verkligheten jag pekar mot har en karaktär av att Vara. Liksom du. Du är och verkligheten likaså.

Missuppfattning om vem du är skapar problemen
Är du identifierad med kroppen märker du snart att detta skapar en ändlös rastlöshet med att låta verkligheten vara som den är. ”Hur skall vi göra med alla bränder?” ”Tänk om någon våldtar din dotter!?”. Dessa exempel kommer när folk förbiser den fundamentala verkligheten att allt är som det är. Det är som det är just nu. Inte sen och inte tänk om. Detta är ytterst signifikant om du letar efter slutet på psykologiskt lidande.

För somliga räcker inte hela Universum till för att vara tillfredsställd. Allt är i perfekt balans från den minsta partikeln till den största galaxen och allt där emellan. Men ändå finns en attityd som säger att det måste vara något fel på Universum eftersom jag inte är tillfredsställd här och nu! Jag hoppas du ser hur ihåligt det är. Jag hoppas du ser att identifikationen med din personlighet skapar denna ändlösa törst för tillfredsställelse.

Transcendera perspektiv
Det kan hända en människa att identifikationen med kroppen upphör och detta leder till att kroppen slappnar av fullkomligt. Dock är det inget val som du kan göra utan det är något som händer dig när du är redo. Allt har sin tid, allt har sin process men förstår vi inte från början vad det är vi letar efter kommer vi aldrig att hitta det.
Perspektiv hör till det relativa men du är före perspektiv.

I och med min blogg öppnar jag möjligheten för att ditt sinne skall börja söka sig inåt mot källan och grunda sig där. Detta är vad som krävs för komma bort från missuppfattning och missförstånd om hur livet borde vara och istället fascineras över faktumet att livet är. Vår bild om hur livet borde vara förnekar hela Universums existens. Vi försöker inte bara säga åt andra att ändra på sig – vi ber hela universum att böja sig för vår vilja.

Perspektiv är nödvändigt för att dela verkligheten
Perspektiv behövs för att kunna peka mot det som redan är här. Perspektiv handlar om att dela upp verkligheten i mindre bitar men perspektiv kan aldrig ta dig hela vägen fram till helheten. Perspektiv är likt en båt som tar dig över vattnet. Förr eller senare måste du kliva ur båten men om vi envisas med att stanna kvar i båten kommer vi aldrig att få uppleva stilla land.

Ser vi att verkligheten är en delad verklighet och att perspektiv är lagren ovanpå så öppnar det bröstet för förståelse och medkänsla för allt levande. Denna förståelse och medkänsla tar människor från mörker till ljus. Att fördöma eller tillrättavisa andra är som att försöka tända ljus med hjälp av mörker – det är verkningslöst.
För att göra tydliga och långvariga förändringar i livet behöver vi först veta skillnaden på ljus och mörker. Du är Källan och Källan är Ljus. Mörker är missförstånd om din natur.

Har ni hört den om hypokondrikern?
Angående perspektiv så minns jag en lustig historia.

Hypokondrikern klagade hela sitt liv på alla tänkbara åkommor. Han kände jämt och ständigt på sig att han snart skulle dö på grund av all ohälsa han upplevde. Från hans synsätt var han väldigt sjuk och det var de andra som inte förstod honom. Hela släkten, inklusive barn och barnbarn tyckte att han överdrev ordentligt då han efter 70 år fortfarande var vid liv och till synes god hälsa trots sin hypokondri.

Men så kom en dag då han blev tvingad att ta sitt sista andetag och hans kropp var på väg att bli föda åt växter, djur, fåglar och insikter. Senare när släktingarna kom till kyrkogården och fick syn på graven kunde de läsa på gravstenen:

”VAD VAR DET JAG SADE?!”

🙂

Vem hade rätt och vem hade fel?

Cosmic Love

 

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × 5 =