' Lär dig känna igen tristess – Living Truth

Lär dig känna igen tristess

Tristess är vanligt förekommande men om du inte låter den överbemanna dig kan du hitta nyckeln till riktig lycka och harmoni. Lär dig varför tristess är det första du vill bli vän med på vägen till ett uppvaknande.

Uttråkad? Här är symptomen
Rastlös, otålig, förvirring, ångest eller helt enkelt myror i brallan. Känslan av att vara uttråkad är ett faktum för alla som föds på jorden men medans vi vaknar måste vi lära oss att se det med nya ögon.

Karaktären lever för upplevelser där somliga placeras högre på önskelistan medans andra upplevelser kan vi helst skippa. Tristess verkar vara något som befinner sig mittemellan bra och dåliga upplevelser men tycks ändå inte räknas som en upplevelse i sig.

Om vi vill, vilket också är hjälpsamt, kan vi se tristess som potential till alla bra och dåliga upplevelser. När karaktären hamnar i detta läge säger den ”här finns inget att hämta” och avfärdar stunden som oviktig. Det karaktären inte förstår är att mitt i tristessen finns universums potential. Det är här, i stillheten, som allting kommer ifrån. Världens objekt och fenomen behöver utrymme för att finnas och det är detta utrymme i sig som kan upplevas som tristess.

Karaktären förstår sig inte på stillheten
När kakartären stöter på detta obeskrivliga tomrum som känns inombords förstår den inte vad den skall göra av det. Ger du karaktären en spade, sand och några stenar så är den sysselsatt men ger du karaktären det formlösa så är han oförmögen att ta emot det. Karaktären kan varken se eller ta på det formlösa vilket lämnar karaktären i ett hopplöst tillstånd som kan beskrivas som tristess eller rastlöshet och önskan av att ha eller göra något annat.

Acceptera tomrummet
Du är inte karaktären.
Du är det formlösa.

Om du kan sätta karaktären på hold en kort stund kan du också se varför tomrummet inte påverkar den du är. Du är stillhet och närvaro – tristess är ett rastlöst sinne som du inte behöver engagera dig i. Karaktärens känsla av rastlöshet och tristess kommer inte i närheten av din gränslösa närvaro.

Sakta ner och förstå den första viktiga delen i ett uppvaknande
När vi upplever tristess och rastlöshet är det mycket lätt hänt att vi får för oss att vi behöver göra något. Tankarna rusar, känslor svämmar över och tiden börjar gå snabbare. I detta läge är det hjälpsamt att göra tvärtom. Hur tråkigt du än har så kan du alltid göra mindre! Det är inget skämt och nu skall jag berätta varför. Att tänka och oroa sig slösar energi på det som inte går att göra något åt. Att släppa taget om karaktären bör inte ses som en handling utan mer som en frigörelse från det som gör ont.

Bli vän med tristess. Låt tristessen påminna dig om karaktärens tjocka densitet och öppna upp dig för formlös frihet. Tomrummet/vakuumet inom dig är andra namn för villkorslös kärlek och stillhet. Även om det kan innebära rastlöshet för karaktären så kasta inte bort det du inte kan förstå utan välkomna det. Ett uppvaknande sker genom att vi gör mindre och observerar mer.

För att du skall kunna uppleva dig själv som evig närvaro måste karaktären ta ett steg åt sidan. Karaktären lever i en värld av subjekt och objekt. Din innersta essens låter subjekt och objekt bete sig precis som de vill och du är för alltid oberörd av utgången. Du vet att allt bara är på tillfälligt besök.

Bli fri från lidande
Upplev sann lycka och harmoni

Much love

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − 17 =