Kroppen är en spegling av ditt inre (+Tecken)

Vill du veta hur andra människor mår eller vad de egentligen säger? Låt oss ha en minikurs i kroppsuttryck!

Våra problem och inte individens
Jag måste poängtera att detta är mina egna observationer och bör inte tas som en guide till hur andra mår eller vilka personligheter de har. Fokus bör ligga inåt men vi kan alltid lära oss mera genom att öka förståelsen för vår omvärld och våra medmänniskor. Samhället, kollektivet och vår gemensamma ignorans skapar dessa problem.

I processen när ett uppvaknande mognar ändrar sig också kroppen och du börjar se hur andra kroppar mår. Kroppen börjar ta former som speglar den inre kärnan och det visar sig bland annat i ansiktet. Det samma gäller personer som stressar och förbannar sig på omvärlden, det syns tydligt att sinnet behöver lugnas för att upphöra med dessa vanemönster. Kan du lära dig att se hur andra mår kan du också bli medveten om din egen kropp och hur den pratar till dig.

En bonus är att man kan underlätta för andra utan att behöva prata.

Kroppen
Ett ansikte som i avslappnat läge hänger och ser buttert ut beror på många års negativa tankar av egenvärdet och omvärldens. Likaså ett ansikte som stirrar åt alla håll grundar sig oftast på ambivalens. En kropp som ständigt springer runt på alla möjliga ting försöker fly från att stå still. Insjunkna ögon kan bero på utmattning. Om du befinner dig i samma rum som någon kan du också lära dig vilken dialekt de pratar genom deras energifält. Detta är inget nytt; vi har alla kommit in i ett rum och känt ”Här vill jag inte vara, det går knappt att andas” eller ”Här var det nice vibes”. Alla sänder ut sin känslomässiga status vilket också speglar sig i deras handlingar. Lär du dig att tyda deras energi så är deras ord överflödiga.

Spända axlar påverkar spänningen i nacken och tankarna är intensiva. Fokus glöms bort från verkligheten inombords och detta övergår till fördömanden och åsikter om andra. Lugna och avslappnade axlar visar sig i ett klart ansikte. Dessa personer bryr sig sällan om vad andra gör.

Fnysningar, negativa ansiktsuttryck eller suck och stön mot omvärlden är ett rastlöst beteende och kan lätt förvandlas till ilska och hat. Dessa personer är också spända i axlar och har garanterat kronisk värk i kroppen på ett eller flera ställen. För dessa personer är det lätt att skylla sina bekymmer på andra vilket beror på deras reaktiva attityd. Denna attityd, som många andra, framkallas tidigt i livet som ett sätt att handskas med världen.

Negativa tankar syns på ett negativt kroppsspråk och matt ansikte. Positiva tankar och självförtroende leder till ett klart leende med glänsande ögon. Den som bär ett negativt ansikte kan se sig själv men är oförmögen att se sin egen inblandning.

En överviktig kropp beror många gånger på viljan att bli omtyckt och att inte känna sig som en del av gemenskapen eller omgivningen.

Har du arbetat för mycket under lång tid sjunker ansiktet in och färgen blir blek och matt. Detta kommer med att kroppen aldrig kan varva ner och djupsömn uteblir under lång tid.

En utbuktning i nacken skapas genom att ta på sig andras problem och energier, dessa människor har hög empati och vill göra andra till lags. Genom att sluta fokusera på andra och istället försöka hitta sitt eget värde löser upp denna knut. Att spendera mindre tid med andra och göra mindre av det man inte gillar är fördelaktigt. Att följa sin egen vilja är värt alla konsekvenser både kortsiktigt och långsiktigt.

En människa har alltid en inre kärna av ljus men den täcks över för varje år om han inte kultiverar och riktar ljuset mot det som gynnar alla. En människa kan till synes vara ett egoistisk svin men där bakom gömmer sig mer lidande än vad du själv vill uppleva.

När ett uppvaknande sker hänger kroppen med ett tag men tillslut kommer ansiktet att spegla det inre. När sinne och hjärta förenas trillar andningen långt ner i magen och förblir djup. Därefter är förvandlingen av ansiktet bara en tidsfråga.

Många har alla symptom som hängande ansikten, överviktiga kroppar och spänningar i axlar och leder. Det är hög tid att ändra livsstil och vanor. Beteenden som detta grundar sig i en intern separation med verkligheten. För att en människa skall förstöra så mycket för sig själv måste den har gått emot sina värderingar under lång tid och undvikit att lyssna inåt på grund av rädsla. Detta beror på att individen aldrig fick lära sig vad det betyder att följa sitt hjärta och inte heller hur man gör.

Om dessa vanor fortsätter riskerar kroppen att bli riktigt sjuk. Faktum är att kroppen redan är sjuk i dessa stadier och om du inte redan äter mediciner så är det bara en tidsfråga innan läkaren skriver ut något till dig. Viktigt: Det är inte kroppen som är sjuk, det är sinnets alla knutar och ett djupt missnöje med vad som är, som leder till en sjuk kropp. Kroppen är en spegling av insidan.

Lösningar?
Från mitt perspektiv löser man inte detta genom att lindra yttre symptom. Det krävs ett djupt intrång i det omedvetna sinnet för att lysa upp och ta bort roten till problemen. Det är inte ett kroppsligt problem, det är en missuppfattning om den djupaste identiteten. Kan tron på snabba lösningar tas bort så finns det också en chans att problemen kan försvinna för gott om individen är redo att möta sig själv på alla villkor.

Jag är ingen läkare men jag vet att sjukhusen hade varit så gott som tomma om alla växte upp i ett kloster. Hur vi lever gör oss sjuka men hur vi väljer att möta detta gör oss friska.

När du börjar observera kroppar och känner efter i din egen så ser du snart hur en vanlig medborgare mår. De flesta mår rent ut sagt skit med jämna mellanrum. Ett lyckligt liv utan någon som helst smärta eller skuldbeläggande är en verklighet! Den finns till för alla som väljer placera sin uppmärksamhet åt rätt håll. Gå inåt och ta reda på sanningen om din individualitet så kommer problemen sakta att nystas upp.

Ett sista ord
För dig som är på väg genom ett uppvaknande eller är intresserad av detta. Stirra dig inte blind på andras kroppar och försök inte heller lista ut deras intention om du känner deras energi. Gör du jobbet rätt och fokuserar på dig själv så kommer dessa negativa energier som du känner att upphöra helt. Vart du än går och vilka omständigheter du än möter så förvandlar du allt till ljus. Är du grundad i dig själv kan ingenting påverka ditt eget mående. Har ditt uppvaknande mognat på riktigt så lyser du upp allt i din omgivning med enbart din närvaro. Men på vägen dit finns många hinder och andras energier är en stor del av detta. Fastna inte där. Gå vidare och fördjupa din medkänsla och kärlek för andra. Gemenskap framför separation.

Det spelar ingen roll hur din kropp ser ut för tillfället. Går du vägen inåt kommer den att förvandlas och det kommer att gå fort när det väl börjar lossna. Jag, tillsammans med vänner, kan intyga om denna sanning. Du har förmågan att läka.

Cosmic love

Rätta principer och värderingar hjälper dig att komma ur en trasig kropp

Du kommer behöva gå igenom smärta men det är också vägen till frihet

Som alltid: Meditation hjälper dig att blicka inåt. Tystnad är den sanna Gurun.

2 Comments

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *