' Handla rätt och kraftfullt (Gör vad som krävs!) – Living Truth

Handla rätt och kraftfullt (Gör vad som krävs!)

I min förra video pekar jag mot vår innersta essens som saknar form och är således alltid fri och full av lycka. När detta penetrerar ett hjärta från insidan uppstår harmoni. Men hur lever man ett liv där det gudomliga alltid är närvarande?

Det formlösa väcker liv i alla former
I samband med att en människa får smak för det villkorslösa uppstår även paradoxer om vad det i praktiken innebär. En som sover har bara former att handskas med och kan således förkasta allt som inte passar in i den materiella världsbilden. Tror man på den materiella världsbilden tror man på att kvarkar och atomer bygger världen och det finns inte ens en association till att tro på något annat. Men de som vägrar att putta undan det oförklarliga kommer inte att nöja sig med svar som ”Det är bara så det fungerar”.

Hur lever man som formlös?
Med förståelsen av att den jag kallar för ”Jag” i själva verket pekar mot källan av alla ting behöver vi lära oss på nytt hur vi skall hantera vår direkta upplevelse av att vara människa. Vem som helst kan ha en direkt upplevelse av att vara människa men det är få som har en direkt upplevelse av det formlösa.

Den som återupptäcker sin identitet med det formlösa inser att allt som existerar härstammar från och återgår till denna källa. På samma sätt måste vi hantera rörelsemönstren som sker inuti kroppen. Varje manifestation i kroppen är en manifestation av det allsmäktiga, som just där och då, är ett uttryck av Sanning. Med sanning menas att det är dömt till att förändras men fram tills dess är det din verklighet. Öppna ditt hjärta för det som är sant.

Göra val och planera livet
Ju mer vi flyter ihop med det formlösa desto lättare har vi att låta allt vara precis som det är. När det kommer till att göra val och ta sig fram i livet behöver vi lyssna på impulser och signaler som manifesterar sig i medvetandet. Några verkar tro att när man lever utifrån källan så förvandlas man till en sladdrig och inaktiv grönsak. Men när din sanna autenticitet tar över slutar du också ha föreställningar och förväntningar om vad dina val skall leda till eller hur du skall framstå i andra människors ögon. På samma gång gör du val utifrån klarhet och förståelse.

Men tänk om?
”Tänk om man hade en strumpa med hål i, nål och tråd men inte hade förmågan att sy. Hur skall man då göra?”

Ovan är en Facebook-kommentar som jag tänkte utveckla. Först och främst. Vad betyder strumpan för dig? Har du råd att slänga den? Bryr du dig om strumpan eller försöker du laga den?

Det mest effektiva är att handskas med detta utifrån vad som faktiskt är sant just nu. Strumpan kommer inte att laga sig själv men det finns oändligt många lösningar att handskas med den. Att gråta över en trasig strumpa utan att försöka fixa den är som att förvänta sig att bli mätt genom att titta på maten. Men mest intressant är väl ändå: Bryr du dig lika mycket om det är hål i min strumpa?

Detta Jag. Jag jag jag. Mitt mitt mitt. Allt är bara ett problem så länge det gäller ”Mig” och ”Jag”.

Oberoende av resultat
Hur hade dina handlingar sett ut om aldrig fick några resultat? Det är åt det hållet jag vill att du skall börja tänka. Hade du gjort något annorlunda? Nu vet vi att allt vi gör leder till något och är således ett resultat. Frågan är vilka resultat du vill ha och sedan börja plocka bort allt som inte leder till dina önskade resultat. Om du önskar att bli målare så gör du dig en otjänst genom att plocka fram gitarren. Om du är sugen på glass så köper du inte chips. Varför det är svårt att välja beror på att vi är rädda för att välja fel. Även om en pizzameny kan vara överväldigande så går det inte att jämföra med val som har oförutsedd utgång.

Handla med full kraft!
Tar du bort oron för resultat kan du handla kraftfullt och ärligt precis just nu! Du vet vad som behöver göras och du vet hur du skall göra. Finner du dig i en situation där du just nu inte kan göra något så lita inte på att oron kommer lösa saken åt dig. Det är helt sant och säkert att så länge du stannar medveten kommer dina val endast ske från ditt inre. Men viktigaste av allt är inte att försöka välja rätt! Det finns inget rätt eller fel och din intuition har aldrig lett dig in på fel väg.

Om Gud placerade dig på den här jorden så får han se till att fixa det också! Ingen av oss bad om att få komma hit och vi skall inte heller bära ansvaret för att lösa det. Allt du kan göra är att handla utifrån din direkta upplevelse och det du för tillfället har till hands. Du har ingenting annat men det du har är fullkomligt tillräckligt. Du har alltid svaret och kärlek visar oss att vi inte behöver veta utgången av våra val.

Much love

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 + fem =