Glöm inte bort det du inte vet

Vi har haft en modern värld i några hundra år men innan dess har människor hyllat det spirituella och religiösa. Tyvärr har vi glömt bort detta idag och fortfarande anses det vara flummigt på många platser i västvärlden.

Det finns dokumenterat så långt som för 6000 år sedan att människor såg till högre makter än sig själva. Beroende på vilken tidsålder och era, har människor fram tills idag alltid haft olika idéer om vilka vi är och många har även förstått hur det ligger till. När den moderna utvecklingen tog fart på riktigt övergick vi från filosofisk vetenskap till att se vetenskapen som den absoluta sanningen. Istället för att folk gick till kyrkan blev många i västvärlden ateister och de flesta anser att det vi inte kan bevisa kan inte heller finnas. På detta sätt nådde vi en historisk vändpunkt då den vanliga människan gick från att undra till att veta.

Västvärlden har givetvis sina fördelar som demokrati, kvinnlig rösträtt, sjukvård och många fler exempel på vad som förbättrats i och med den moderna världen. Den moderna världen har skapat goda krafter som står för fred och allas lika värde. Den har sett till att vi kan tycka och tänka vad vi vill utan att bli halshuggna vilket inte alltid har varit en självklarhet när exempelvis kyrkan hade makten. Västvärlden är ledande när det gäller mediciner, nya uppfinningar och strävan mot fortsatt materiell utveckling. Allt detta är fantastiskt men när vi glömmer bort den andra sidan av myntet kan det leda till att individer blir tekniskt överkörda av ”hur det skall vara”.

Den moderna världen kan forska i oändlig tid men vi kommer aldrig komma längre än detta nu. Vetenskapen kan bevisa mycket när det kommer till partiklar och energi men frågan ”Varför?” får vi aldrig svar på med hjälp av verktygen vi använder. Så fort vi lärt oss en ny sak hamnar kunskapen i lådan av saker vi vet men lådan kommer aldrig bli helt fylld. Utrymmet utanför lådan kommer alltid vara evigt större än vad som finns i lådan och då är det lätt att undra varför vi tar kunskap som en absolut sanning.

Problemet är inte vad som finns i eller utanför lådan. Problem uppstår när vi ignorerar det som finns utanför och hänvisar till att det inte är vetenskapligt bevisat. Allt i och utanför lådan är medvetande i sin renaste form och genom att sitta i stillhet kan vi vara det vi inte förstår. Det går att bli bekväm med att inte veta ett skit och det är då sökandet efter något annat upphör. Vi kan använda oss av den moderna kunskapen men vi kommer aldrig hitta hem om vi ignorerar det som gör att vi kan finnas. Vi kan inte bli lyckliga så länge vi letar efter något utanför oss själva med tanke på att livet i sig är ett mysterium. Genom nuet kan vi se allt det vackra i vår omgivning och det kan bäst beskrivas som evig glädje och kärlek.

Ditt sanna jag är allt du inte vet någonting om <3

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *