' Du vet för mycket – Living Truth

Du vet för mycket

Kunskap är bra och nödvändigt många gånger men det som hindrar oss från att uppleva helheten är att vi antar att vi vet.

Ett klassiskt exempel är när vi var små barn. Allt var nytt och fräscht, vi utforskade allt som tog vår uppmärksamhet och med tanke på alla frågor vi ställde så visste vi inte särskilt mycket. Att se världen på detta sätt är att se världen med nya ögon, utan antaganden och föreställningar om hur det borde vara. Sedan fick vi lära oss okunskap från samhället och föräldrar, okunskap om att det viktigaste är kunskap och således förkastades allt som ligger utanför kunskap.

Kunskap leder till ignorans
Personer med intellektuell kunskap utan visdom är en farlig kombination då det framkallar frekventa antaganden om hur saker och ting fungerar. Har du dessutom en stark tro på något, eller en personlig agenda du strävar att bibehålla, så är risken stor att du sitter fast i den största ignoransfällan av de alla. Det leder till att du alltid använder din kunskap till att bekräfta din tro och samtidigt missar du oändligt många andra aspekter av samma sak. En stark tro och en intellektuellt klar bild av världen kan aldrig lösa problem. Blind kunskapstörst är som vilka andra begär som helst. Det kommer aldrig leda till permanent tillfredsställelse och dessutom kan du aldrig få en helhetsbild av vad som pågår.

Visdom är den sanna kunskapen

Visdom – kunskap eller inställning som anses intelligent eller moraliskt tillfredsställande
-Wikipedia

Visserligen tycker jag om Wikipedias definition av visdom men jag önskar några förtydliganden. För vem skall det anses vara intelligent eller moraliskt tillfredsställande? En person som har höga nivåer av kunskap och ignorans kan tillämpa visdomsdefinitionen på sina egna värderingar och på så sätt rättfärdiga sitt beteende.
Visdom har ingenting med din kunskap att göra. Visdom innebär kort och gott öppenhet och att leva som du lär. Om du har starka åsikter om hur saker och ting borde fungera men inte ägnar tid på att faktiskt göra skillnad så kan du inte kalla dig för vis. En vis person förstår att ältande och stångande med verkligheten kommer aldrig göra någon skillnad. Öppenhet, förståelse och handling är det enda som fungerar och för det krävs visdom.

Dags att glömma bort?
Nej, glöm inte bort det du redan lärt dig utan använd det istället. Hemligheten ligger inte att skaffa sig kunskap för att bibehålla en förlagd tro, hemligheten ligger i att använda kunskapen till att göra något du älskar. Vad du än har lärt dig under ditt liv, nödvändigt eller ”onödigt” spelar ingen roll, det finns en anledning till varför du lagt ner så många timmar på något du tycker om. Glöm inte bort din kunskap men lås inte fast dig vid den heller. Använd kunskap för att kunna vara kreativ, lekfull och låt det flöda. Ingenting mår bra av att placeras i boxar, naturen består av ett flöde och det gäller även allt vi vet.

Använder du din kunskap på fel sätt är det mycket enkelt att bli bitter och långrandig. Öppna dig för att du faktiskt inte vet någonting. Allt du vet kommer att försvinna, din kunskap är alltså meningslös om vi utgår från vårt naturliga perspektiv. Om du skall ta med dig en sak från dagens inlägg så är det att sluta anta att du vet saker och ting. Allt du vet är ingenting du kan luta dig mot. Det enda du kan luta dig mot är din ändlösa stillhet och nyfikenhet.

Börja utforska världen med ett vaket medvetande och distansera dig från din egen kunskap. Detta leder till visdom.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + 9 =