' Du har två val – Living Truth

Du har två val

Det finns en verklighet som uppenbarar sig som vårat universum, vår planet och våra liv. Detta universum består av ändlösa och ständigt föränderliga objekt, allt som finns här försvinner för eller senare. Utöver det har vi den sanna verkligheten som är allt annat än oändliga former. Det är motsatsen till allt som går att veta, det är evig tystnad och stillhet.

Ditt liv
Du upplever ett universum som ser ut att innehålla oändliga former och valmöjligheter. Från det att du föds får du lära dig att du är en unik individ, du får ett namn och sakta tränas du till att identifiera dig med enheten du bor i. Du får lära dig att kroppen är din och att du befinner dig inuti världen och inte som en del av den. I detta liv får du lära dig vad du bör göra inte bör göra. Du tränas att använda din gåva, tänkandet, men du får aldrig lära dig konsekvenserna av detta tänkande. I detta liv har du en egen historia, en egen framtid och du försöker förbättra personen du identifierat dig med.

Tid, begär och motvilja är alla ingredienser som behövs för att en person skall börja sökandet efter lycka. Personen vill ha mer av det som anses vara bra och mindre av det som anses vara dåligt. För detta använder sig personen av externa objekt för att ta sig framåt och insikten av att personen skall dö inbringar stress för att inte ”komma fram”.

Den du är på riktigt
Ditt sanna Jag är bortom objekt, former, tankar, känslor och allt som du kan greppa med dina 6 sinnen. Den du är på riktigt observerar vad som händer men då vi fått lära oss att leva på ett visst sätt dröjer det inte länge innan du också identifierat dig med kroppens 6 sinnen. Om du just nu glömmer bort vem du är, ditt namn och din historia, vad finns då kvar? Om du bara slutar tänka för två sekunder, vem är du då? Om ditt sinne presenterar ett svar för dig så observera att det är ytterligare en tanke.

Stillhet. Tystnad. Bakom det mentala oljudet vilar en evig tystnad. Så fort du placerar dig i stillhet, bortom tankar så uppenbarar sig detta tomrum. Till skillnad från dina oregelbundna tankar så finns ditt riktiga jag alltid tillgängligt. Faktum är att det har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Detta tomrum är evigt och om du på egen hand utforskar denna sanning kommer du inse att det mentala oljudet är en konstruktion som aldrig får nog. Det finns alltid mer att göra om du ser till objekt. Det finns alltid mer att vinna om du identifierar dig med en kropp. Ditt sanna jag är redan komplett! Din riktiga natur är evig och det finns ingenting att tillägga.

Dina två val
Det finns en verklighet som utger sig för att innehålla objekt men om du kollar närmare inser du att inget av det är den Du är. Så länge du kan observera dina sinnen har du alltid två val att göra. Antingen förbättrar du personen eller så inser du vem du är på riktigt.

Väljer du att förbättra personen kommer du vara upptagen för resten av din tid här. Du kommer söka efter lycka och enda sättet att nå lycka är att göra mer saker för att sen komma till en punkt då du kan slappna av. Personen söker efter den eviga lyckan men eftersom ingenting är permanent kommer det alltid finnas nya saker att vinna och nya saker att motsätta sig. När du identifierar dig med en person sitter du fast i ett självantändande kretslopp som aldrig tar slut, du sitter fast i ett ändlöst lidande så länge du baserar din lycka på externa och föränderliga objekt.

Om du istället väljer ta bort ditt fokus bort från externa objekt så kommer en helt ny verklighet att presenteras för dig. En verklighet som redan är komplett, hel och full av kärlek. Väljer du att placera ditt fokus på det du inte kan förklara kommer du förstå varför tankar aldrig kan ge lycka. Den du är på riktigt är allt du behöver. Den du är på riktigt är helt oberoende av externa objekt för att finnas. Faktum är att allt som uppenbarar sig som former härstammar från detta oändliga tomrum och allt består av samma sak. Bortom personen finns allting kvar och den stora insikten är att separationen aldrig har existerat.

Allt personen gör är att söka efter lyckan och den gör det genom pengar, nya saker och upplevelser. Sökandet är naturligt och ingenting vi kan styra, vi kan endast se att det är så det är. Om du jagar pengar och nöjen behöver någon tala om för dig att det aldrig kommer leda till permanent lycka. Vi går alla olika vägar men det är få av dessa vägar som leder till verklig insikt om varför vi människor är här. Det är få vägar som leder till sanningen om dig själv och det är få vägar som leder till den permanenta stillheten. Men vägarna som leder dit har alla något gemensamt: tystnad och stillhet. Se inåt istället för utåt, upplev dig själv precis som du är. Att inse vem du är på riktigt är till för alla, det är inte längre en lyx för somliga.

Du kan välja att antingen förbättra drömmen eller inse att ditt liv är inget annat än just det. En dröm. Den ena vägen innebär med-och-motgång. Den andra innebär permanent harmoni och fred.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + 1 =