' Döden – Living Truth

Döden

Låt oss prata om döden. Ett favoritämne för det har en tendens att föra oss samman även om det är många som glömmer bort att vi är på väg dit.

Tack till alla läsare och ni som skriver kommentarer och meddelanden <3

Vad vi kallar död är en process
Shiva är den orubbliga kosmiska energin som skapar och förstör alla ting. Det är tack vare Shiva som manifestation kan ta form och det är också Shiva som tar död på allt för att kunna manifestera på nytt. Shiva brukar statueras dansande i en ring av eld och detta skall symbolisera livets dans i konstant förändring. Faktum är att utan död skulle ingenting existera.

Sluta läs för en stund, ta ett djupt andetag och observera omgivningen där du befinner dig. Var stilla i kroppen och i sinnet, blickstilla. Föreställ dig nu att förändring var omöjligt. Det skulle betyda att allt frös till is för all evighet. Inte nog med att allt skulle frysa till is, allt skulle försvinna. Varför du kan se rummet du är i, varför du kan uppleva en stol som en stol beror på en konstant vibration på energinivå. Denna pågående vibration och rörelse är det som ger upphov till att vi ser saker som solida.

När du nu sitter stilla och känner inom dig så observera din ena hand precis som den är i denna stund. Om förändring, d.v.s död, var omöjligt skulle din hand för alltid vara fryst i denna position. Utan död skulle du aldrig kunna flytta handen till en annan position. Stunden som den är, din hand i nuvarande position, måste dö för att kunna uppstå på en annan plats. Födsel och död är nyckeln för att uppleva livet i rörelse.

Personlig död
När vi pratar om kosmisk död så finns det inte många som säger emot men så fort vi börjar prata om ”Mig” så är det en annan sak.
”Min” död betyder så oerhört mycket men trots det lever vi som att vi aldrig skall dö och ibland lever vi som att döden väntar runt hörnet men förstår vi egentligen vad död är för något?

Individen tar Universums magiska design, förminskar den, gör den personlig och lever i rädsla för att behålla sin påhittade existens. Ingenting i Universum är avskilt från något annat så varför väljer då individen att ta döden personligt?

Vad individen fruktar mest är inte att kroppen skall dö utan han fruktar evig tystnad och mörker. Han fruktar icke-existens. Vad individen inte förstår är att det han kallar för sin egen existens redan är ett påhitt till att börja med. Individens värld är uppbyggt kring hans egna konstruktioner om vad livet handlar om, hur saker och ting fungerar eller om mening. Allt detta vet individen genom hans egna tankar. Vad han inte förstår är att individen själv är uppbyggd på en enda tanke. En tanke viktigare än alla tankar, en tanke som skapar objekt och subjekt och en tanke som har förvirrat miljarder människor sedan urminnes tider. Denna tanken kallar sig själv för ”Jag”.

Så länge vi inte utforskar källan till denna tanke så kommer vi aldrig att förstå döden och inte heller vårat sanna ansikte. Vi kan gå tusen år i tron om att jag är rösten i huvudet som säger ”Jag”, ”min” och ”mitt”. Det vi kallar för ”Jag” ändrar sig också från dag till dag. Ibland är det en bra dag och ibland önskar jag att inte bli störd medans andra dagar föredrar jag att vara social!

Vad vi försöker göra är att känna igen det som aldrig ändrar på sig.

Det är bara våra idéer som dör.
Den du är är tankelös, saknar kropp, saknar idéer, saknar öron, syn och känsel. Faktum är att den du verkligen är, är vad många skulle uppfatta som den riktiga döden. Du är källan till tanken ”Jag” men du är inte limiterad till tanken. Tanken ”Jag” innehåller hela ditt liv.

Din riktiga existens kan inte dö, den saknar tankar och rädslor. Döden vilar redan inom oss fast denna död är inte något att vara rädd för. Denna död, om vi vågar utforska den, visar sig innehålla allt ljus i Universum.

Så länge vi ser döden som ett hot så kan vi aldrig omfamna tystnaden och lugnet som vilar sig bakom alla tankestormar. Din natur är det mest stilla och tysta i hela Universum medans tanken är det högsta ljudet av dem alla. För att upptäcka sin eviga natur måste vi gå bortom tanken: lyssna och stanna med det som inte låter.

Bortom tanken finns alla svar på hur man lever ett fullständigt gott, fridfullt och lyckligt liv. Kan vi se vittnet som observerar ”Jaget” så finns det inget som vill hålla kvar i tillfälligt lidande.

Lyckan går inte att finna i något som kan dö
Vi skapar olycka för att vi tror på vår egen existens som en separat individ från Universum och vi fortsätter att skapa olycka när vi baserar vår lycka på det som är dömt till att försvinna. Människor, relationer, pengar, resor är alla kända för att ge oss lycka! Samtidigt är det också orsaken till vår olycka, speciellt när vi pratar om relationer och pengar. Allt som vi älskar kommer att försvinna men felet vi gör är att ta det personligt och ifrågasätter vikten av död, om det så är död av relationer, pengar eller det egna ”Jaget”.

Detta lidande gör att vi inte kan se kärleken som omfamnar oss i varje ögonblick.

Här pumpar hjärtat varje sekund, vi behöver inte tänka på att andas! Kroppen är ett fantastisk verktyg för att vara lycklig med det som är. Vi njuter av att dofta på blommorna men vi gråter inte när blomman är på väg att vissna. Likaså kan vi leva livet. Vi älskar det som är, vi älskar allt upp och ner, vi älskar utmaning men det är korkat att leva som att det faktiskt handlade om liv och död. Det finns bara nu. Allt annat är begär eller motvilja.

Vad händer efter att vi dör?
Om vi tror att vi föddes och att vi kommer att dö så finns det en hel hög av teorier om vad som händer efter döden. Men om vi istället ser ihåligheten i den som föddes och den som skall dö, så spelar det ingen roll vad som händer då detta ses som en illusion. Från detta synsätt så finns det ingen födelse eller död utan endast heligt Liv. Många religioner har fått oss att tro på antingen helvete eller paradis efter döden men ingen pratar om att paradiset som finns tillgängligt här och nu, vilket vi borde fokusera mer på!

Dör mitt medvetande med kroppen?
Din kropp skapar ditt medvetande så när kroppen går så hänger du med på köpet. Däremot kan entiteten inuti kroppen dö innan och detta brukar kallas för befrielse. Befrielse från tron om att vara en dödlig kropp.

Skriv en kommentar, skicka PM till mig på Facebook eller dela med en vän.

Be happy!Läs också:

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − 4 =