' Attraktion och sexuell energi – Living Truth

Attraktion och sexuell energi

Det här är kul! Nu är vi 400 personer som gillar bloggens Facebook-sida. Låt oss fira detta med attraktion och sexuell energi!

Attraktion och motsatta krafter
I naturen pågår jämt en dans mellan polariteter likt jordens syd-och-nordpol, magnetens plus och minus och allt annat som kan benämnas med positivt eller negativt. På ett sätt är attraktion och repulsion krafterna som skapar hela vårt universum och det är också orsaken till varför många relationer ebbar ut i neutralitet och minskad sexlust. Kan vi lära oss vilka som är de typiska dragen för maskulin och feminin energi så kan vi förstå varandra bättre och även medvetet skapa polaritet som gynnar relationer.

Feminin energi
Det är viktigt att säga att vi besitter både maskulin och feminin energi inom oss, vi är en balans av de två även om vi i det stora hela känner oss mer identifierade med en av polerna. En person som känner sig identifierad med feminin energi behöver nödvändigtvis inte vara en kvinna och likaså behöver det inte vara en man som besitter mestadels maskulin energi, men i stora drag så pratar vi om kvinnor och män. Återigen, vi kan närsomhelst kultivera båda energierna och låta de uttrycka sig i våra liv när det passar.

Om du känner dig identifierad med kreativitet, rörelse, dans, relationer, skönhet, rättvisa, moral och undviker konflikter så är du mest hemma i din kvinnliga energi. Denna energi är överallt och ingenstans, universums manifestation är av kvinnlig energi. Kvinnlig energi är skapare och utplånare av alla ting, en krigare som följer intuition och som förvandlar världen till vacker.

Den kvinnliga energin gillar drama, skvaller och gemenskap. Det är viktigt att tillhöra en grupp och känna sig som en del av något annat. Kvinnlig energi söker efter nytt.

Kvinnlig energi söker och längtar efter djup kärlek och intimitet. Att bli villkorslöst beundrad och älskad, gärna bli tagen och bortförd till andra platser eller dimensioner och bli upplöst i orgasmisk extas.

Maskulin energi
Den maskulina energin är motsatsen till feminin energi. Medans den kvinnliga energin är lagd åt det inre så är den maskulina energin vänd utåt mot världen.

Till skillnad från feminin energi, som gillar gemenskap, så är den maskulina energin inte rädd för att gå ensam.

Jag fick se ett exempel på detta när jag befann mig på ett meditations-retreat i Sverige i fjol. På ett meditations-retreat så är män och kvinnor helt avskilda från varandra och ingen har kontakt med det motsatta könet, vi bor, äter och mediterar avskilt. All form av kontakt inom de manliga och kvinnliga grupperna är också helt limiterad. Tanken är att undvika distraktion för att uppnå optimal inre stillhet under de 10 dagarna man befinner sig i tystnad.
En dag under en rast tittade jag ut genom fönsterna på övervåningen i männens residens och därifrån hade jag utsikt över hela meditationsområdet, byggnaderna, avskiljningarna och även alla deltagare. På den kvinnliga sidan kunde jag observera att det fanns grupperingar, allt från 2 till 5 personer som antingen satt vid samma bord eller stod upp i närheten av varandra och detta trots att all kontakt, inklusive ögonkontakt var utebliven.

Sedan kollade jag över på männens sida och där fanns det ingen man som befann sig i närheten av en annan. Alla män hade hittat sin unika plats långt ifrån de övriga männen, här fanns inga grupperingar som naturligt uppstår där kvinnlig energi befinner sig.

Maskulin energi gillar att gå från punkt a till b utan distraktioner. Planer, mål, logik är alla maskulina egenskaper. Den maskulina energin är motsatsen till allt som rör sig, den maskulina energin är medvetande och den kvinnliga energin kan uppfattas som irriterande. Den maskulina energin vill komma till avslut så fort som möjligt för att sedan kunna återgå till den delen som vi kallar för ”ingenting-mans-land”. Spirituell styrka är också en egenskap av maskulin energi och med det menar jag att denna energin ger inte upp oavsett vad som händer.

Maskulin energi kräver mening och riktning om det så kostar livet.

Attraktion och sexuell energi
Sexuell attraktion uppstår i alla interaktioner. När något connectar så är det sexuell energi som ligger i grunden. Sexuell energi är egentligen ren kreativ energi. Den oerhörda attraktionen som uppstår mellan män och kvinnor är naturens sätt för fortsätt överlevnad och expansion. Sexuell energi behöver inte alltid sluta upp med sex även om naturen har sin otvivelaktiga intention om fortplantning. Vare sig vi vill eller inte så dras vi till vår motsatta pol likt magneter med begäret om att få upplösas i kosmisk kärlek.

Det är också sant att när nya partners sluter samman och har sex så frigörs osannolika nivåer av hormoner som belönar och ökar begären för fortsatt interaktion. Det finns ingenting så smärtfritt och enkelt som att vara nykär men desto klurigare blir det längre fram, en sisådär upp till två år innan hormonerna börjar avta och det krävs andra saker för att relationer skall fortsätta.

Var din pol
Vi lever fortfarande i en kultur där manlig energi är överrepresenterad vilket har gjort att de flesta män förnekar sin manliga energi istället för att öka på sin kvinnliga. Vi lever också i en kultur där kvinnor blir uppväxta med att förtrycka sin kvinnliga sida till förmån av karriär och ”måsten”. Många gånger har kvinnor mer manlig energi än vad vissa män har på grund av att kvinnor steppat upp sin maskulina sida. Detta skapar neutraliserade män och kvinnor vilket dödar polaritet som är så viktigt för attraktion. Män och kvinnor skall självklart välja sina liv fritt och följa sina drömmar men om vi önskar en långvarig romantisk relation behöver vi förstå hur attraktion och polaritet fungerar för att skapa sexuell spänning vid intima stunder. Det handlar om att vila och känna sig trygg i sin naturliga energi och bara genom det uppstår attraktion.

Det hjälper att belysa inre begär som på ett eller annat sätt blivit förtryckta om man önskar fördjupa sig i energin man är lagd åt. Som alltid handlar det om att vara sig själv men att bli medveten om alla aspekter, allt från mörker till ljus.

Tack för att ni är så många som gillar och läser bloggen!

Lämna en kommentar, skriv till mig på Facebook, kom med förslag på andra ämnen eller dela med en vän!

Cosmic love

2 Comments

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =