' mars 2018 – Living Truth

Allt är en och samma sak

Mitt syfte har alltid varit att försöka förmedla det som är uppenbart. Poängen med att vakna är att kunna leva utan förväntningar och föreställningar om hur liv...